28nekretnina

<< Nazad | Naslovna > Sve poslovne vijesti Crna Gora > Otvaranje racuna u Crnoj Gori za nerezidente fizicka lica

Otvaranje racuna u Crnoj Gori za nerezidente fizicka lica

Otvaranje racuna u Crnoj Gori za nerezidente fizicka lica Objavljeno: 29.jan.2023

Nasa kompanija "Galerija Jadrana" d.o.o Budva, pruža svojim klijentima prvoklasnu asistenciju u otvaranju privatnih bankarskih računa u Crnoj Gori. Cijene naših usluga za otvaranje ličnog računa u Crnoj Gori iznose 1452,00 eura, svi porezi su uključeni u cijenu, radimo iskljucivo na rezultat.

Tagovi

otvaranje privatnog racuna u Crnoj Gori banke u Crnoj Gori asistencija pri otvaranju racuna za fizicka lica u Crnoj Gori

Naša Crnogorska kompanija "Galerija Jadrana" doo, pruza usluge u otvaranju bankarskih računa za nerezidente - fizička lica u popularnim Crnogorskim bankama ili sa poznatim međunarodnim bankama koje imaju svoje filijale u Crnoj Gori, a takodje asistiramo u dobijanju platnih kartica Visa ili Master Card. Od 2019 godine, banke u Crnoj Gori su poostrile proceduru za otvaranje privarnih računa za lica koja nemaju privremeni ili stalni boravak u Crnoj Gori.

Naša firma pruza konsalting usluge i posrednik je između klijenta i banke. Kao rezidenti i drzavljani Crne Gore, imamo dobru reputaciju u bankarskom sektoru Crne Gore, tako da uspjesno asistiramo kod banaka u otvaranju računa za nase klijente koji nemaju boravak u Crnoj Gori. Imamo dogovor sa upravom nekih banaka u vezi otvaranja ličnih nerezidentnih računa za naše klijente koji nemaju dozvolu boravka u Crnoj Gori. To je iskljucivo pravo banke, da po svom nahođenju, odobri otvoranje računa nerezidentu na našu preporuku. Za naše klijente i poslovne partnere to je privilegija, individualni pristup, zahvalni klijenti uspješno koriste svoje račune, platne kartice i usluge elektronskog bankarstva. Jedino ograničenje za nerezidentne račune je da stanje na računu u bilo kom trenutku ne bi trebalo da prelazi 100.000 eura.

Glavne prednosti otvaranja privatnih računa kod Crnogorskih banaka su:

- Crna Gora je jedna od rijetkih zemalja koja nije potpisala ugovor o automatskoj razmjeni finansijskih podatka sa drugim zemljama (MCAA). Potpisan je sporazum samo sa Sjedinjenim Americkim Drzavama – FATCA sporazum.

- U crnoj Gori se primenjuje IBAN kod. Ako želite da vam novac prebace na vaš devizni račun iz neke zemlje clanice Evrompske Unije, onda je neophodno da navedete IBAN kod u instrukcijama vaseg racuna. Kao primjer, banke u Rusiji ne koriste IBAN kod, vec samo identifikator SWIFT.

- Dobijanje platne kartice koja ce biti povezana sa tekućim računom. Na vas devizni racun možete deponovati sredsta u raznim valutama: euro, svajcarski frank, britanska funta, ili mozete primati uplate za vase usluge iz raznih banaka sirom svijeta. Putem usluge ebankinga (u Crnoj Gori je to e-mon servisni centar), možete sredstva prebacivati na svoj tekući račun i podizati ih preko bankomata bilo gdje u svijetu, a takođe možete placati platnom karticom za robu ili usluge. Putem ebankinga (elektronskog bankarstva), sa vaseg deviznog računa, možete izvrsiti transfer novca na vas tekući račun koji je u valuti euro i koji je povezan sa vasom platnom karticom. Upravljanje servisom ebankinga je veoma udobno i jednostavno, u meniju su dva jezika (srpski i engleski).

- Bezbjednost ovih usluga i zaštita podataka banaka u crnogorskom bankarstvu je na najvišem nivou.

- Garantovani iznos osiguranja depozita u Crnogorskim bankama je 50.000 eura, i objezbedjuje ga Fond  Zastite Depozita. Odnose se na depozite u svim bankama Crne Gore, i vaze kako za pravna, tako i za fizicka lica bez obzira da li su rezidenti ili nerezidenti Crne Gore.  

Banke partneri

Banke - nasi poslovni partneri za otvaranje nerezidentnih računa za fizicka lica su nekoliko banaka u Crnoj Gori koje naplacuju jednokratnu naknadu za otvaranje nerezidentnog racuna u iznosu od 500,00 eura.

Fizicko prisutstvo klijenta pri otvaranju racuna je obavezno. Otvaranje računa se zavrsava istog dana, takodje i usluge online bankinga a dobijanje platne kartice (VISA ili MastrrCard) u roku od 5 radnih dana. Klijent aplicira za otvranje dva računa, koji su povezani:

- tekuci (ziro) račun koji je povezan sa platnom karticm, koristi se u domacem platnom prometu, i

- multivalutni devizni račun za prilive iz inostranstva.

Cijena naših usluga

Cijena usluga naše kompanije za otvaranje računa iznosi 1452,00 eura, ukljucujuci PDV.

Naše usluge uključuju:

- email korenspodenciju sa odgovornim sluzbenikom u banci vezano za otvoranje računa za naseg klijenta,

- pruzanje podrške klijentu na svim etapama u banci – pomoć u popunjavanju formulara, usmjeno prevodjenje na ruski ili engleski jezik (ako je potrebno), konsultacije, komunikacija sa programerom u banci vezno za usluge ebankinga, asistencija pri podizanju gotove platne kartice,

- pomoć u pribavljanju crnogorske SIM kartice – postpaid usluga (radi dobijanja SMS poruka za aktivaciju računa i usluga ebankinga).

Za otvaranje licnog računa u Crnoj Gori, potrebno nam je dostaviti putem e-maila sljedeće dokumente:

1. Kopija pasoša,

2. Popunjen zahtjev za otvaranje računa, i popunjen PEP obrazac koji dostavlja naša kompanija;

Popunjene dokumente klijenta nasa kompanija putem e-maila salje u banku uz naše preporuke. Odgovor iz banke se obično ceka jedan dan i ako banka odobri otvaranje računa, ulazimo u neophodnu proceduru za otvaranje računa.

Procedura otvoranja licnog računa u Crnoj Gori

1. Potpisivanje ugovora sa nasom kompanjijom “Galerija Jadrana” doo u vezi pružanja usluga neophodnih za otvaranje licnog racuna u Crnoj Gori, i uplata avansa u iznosu od 50%.

2. Sastanak u banci sa klijentom u unaprijed dogovoren datum i vrijeme i otvaranje racuna.

3. Konacna isplata za naše usluge poslije otvaranja računa u banci.

Za više informacija o otvaranju računa u Crnoj Gori, kontaktirajte nas putem telefona: +38267378403 (Viber, WhatsApp, Telegram) ili nam pisaljite pismo na e-mail: prevalitana@t-com.me