21nekretnina

<< Nazad | Naslovna > Sve poslovne vijesti Crna Gora > Otvaranje racuna u Crnoj Gori za nerezidente fizicka lica

Otvaranje racuna u Crnoj Gori za nerezidente fizicka lica

Otvaranje racuna u Crnoj Gori za nerezidente fizicka lica Objavljeno: 15.jun.2024

Nasa agencija "Galerija Jadrana" d.o.o iz Budve, pruža svojim klijentima prvoklasnu asistenciju u otvaranju ličnih bankarskih računa u Crnoj Gori. Cijena usluga naše agencije pri asistenciji za otvaranje ličnog računa u Crnoj Gori iznosi 1452,00 eura, svi porezi su uključeni u cijenu, radimo isključivo na rezultat.

Tagovi

otvaranje privatnog racuna u Crnoj Gori banke u Crnoj Gori asistencija pri otvaranju racuna za fizicka lica u Crnoj Gori

Naša Crnogorska agencija "Galerija Jadrana" doo, asistira u otvaranju bankarskih računa za nerezidente - fizička lica u popularnim Crnogorskim bankama ili u poznatim međunarodnim bankama koje imaju svoje filijale u Crnoj Gori, a takodje u dobijanju platnih kartica Visa ili Mastercard.

Naša agencija pruza konsalting usluge i posrednik je između klijenta i banke. Kao rezidenti i drzavljani Crne Gore, imamo dobru reputaciju u bankarskom sektoru Crne Gore, tako da uspjesno asistiramo kod banaka u otvaranju računa za nase klijente koji nemaju stalnu ili privremenu dozvolu boravka u Crnoj Gori.

Imamo interni dogovor sa upravama nekoliko banaka u vezi otvaranja ličnih nerezidentnih računa za naše klijente koji nemaju dozvolu boravka u Crnoj Gori. Banke imaju pravo, da po svom nahođenju odobre otvaranje računa nerezidentu po našoj preporuci. Za naše klijente i poslovne partnere to je privilegija, individualan pristup, zahvalni klijenti uspješno koriste za svoje potrebe račune, platne kartice i usluge elektronskog bankarstva. Jedino ograničenje za nerezidentne račune, koji nemaju dozvolu boravka u Crnoj Gori je da stanje na računu u bilo kom trenutku ne bi trebalo da prelazi 100.000 eura.

Glavne prednosti otvaranja ličnih računa u crnogorskim banaka 

- Crna Gora se još u julu 2022 godine obavezala da razmjenuje informacije vezane za suzbijanje utaje poreza. Od septembra 2023 godine, Crna Gora je trebala da se nadje na spisku potpisnica multilateralne konvencije o automatskoj razmjeni finansijskih informacija o racunima - CRS MCAA (Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Agreement), ali u praski nigdje ne figurira niti je aktivirana u odnosima razmjene drzava prema drzavi CbC (Country by Country), jer do sada nije ispunila uslove i nema odgovarajuci informacioni sistem (softver).

Razmjena informacija u skladu sa AEOI standardom (od 16. novembra 2023.)

Takođe ne postoji automatska razmena finansijskih informacija sa Federalnom poreskom službom Rusije. Na snazi je od 2018 godine sporazum sa Sjedinjenim Americkim Drzavama – FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Klinent potpisuje formular FATCA prije otvaranja racuna u banci. 

- U crnoj Gori se primenjuje IBAN kod. Ako želite da vam novac prebace na vaš devizni račun iz neke zemlje clanice Evrompske Unije, onda je neophodno da navedete IBAN kod u instrukcijama vaseg racuna. Kao primjer, banke u Rusiji ne koriste IBAN kod, vec samo identifikator SWIFT.

- Dobijanje platne kartice koja ce biti povezana sa tekućim računom. Na devizni racun korisnik može deponovati sredstva u raznim valutama: euro, svajcarski frank, britanska funta, (osim dolara) ili moze primati uplate za usluge koje pruza iz raznih zemalja svijeta. Putem usluge ebankinga (u Crnoj Gori je to e-mon servisni centar), može sredstva prebacivati na svoj tekući račun i podizati ih preko bankomata bilo gdje u svijetu, a takođe može placati platnom karticom za robu ili usluge. Putem ebankinga (elektronskog bankarstva), sa svog deviznog računa, može izvrsiti transfer novca na svoj tekući račun koji je u valuti euro i koji je povezan sa platnom karticom. Upravljanje servisom ebankinga je veoma udobno i jednostavno, u meniju su dva jezika (srpski i engleski).

- Bezbjednost  i zaštita podataka banaka u crnogorskom bankarstvu je na najvišem nivou.

- Garantovani iznos osiguranja depozita u Crnogorskim bankama iznoxi 50.000 eura, i objezbedjuje ga Fond  Zastite Depozita. Osiguranje se odnosi na depozite u svim bankama Crne Gore, i vaze kako za pravna, tako i za fizicka lica bez obzira da li su rezidenti ili nerezidenti Crne Gore.  

Banke partneri

Banke - nasi poslovni partneri za otvaranje nerezidentnih računa za fizicka lica jesu dvije banke u Crnoj Gori koje naplacuju jednokratnu naknadu za otvaranje nerezidentnog racuna - u jednoj od banaka ovi iznosi su:

- 250,00 eura za drzavljane zemalja iz grupe "A", u koju spadaju drzavljani Srbije, Sjeverne Makedonije, Izraela, Kazahstana, Albanije, Svajcarske, Azerbajdzana, Moldavije, Gruzije, zemalja EU, SAD, Kanade,

- 500,00 eura za drzavljane iz grupe "B" u koju spadaju - RF, Ukrajine, Bjelorusije i Turske,

- 1500,00 eura za drzavljane zemalja iz grupe "C". U grupu "C" ulaze sve drzave koje nisu upomenute u grupama "A' i "B".

U jos jednoj banci sa kojom saradjujemo ova tarifa iznosi 500,00 eura, ali se ne odnosi na drzavljane Srbije za koje od 2024 godine nema naknade.

Fizicko prisutstvo klijenta pri otvaranju racuna je obavezno. Otvaranje računa se zavrsava istog dana, takodje i usluge online bankinga a dobijanje platne kartice (VISA ili MastrrCard) u roku od 5 do 10 radnih dana. Klijent aplicira za otvranje dva računa, koji su povezani:

- tekuci (ziro) račun koji je povezan sa platnom karticm, koristi se u domacem platnom prometu, i

- multivalutni devizni račun za prilive iz inostranstva.

Cijena usluga naše agencije

Cijena usluga naše agencije za otvaranje nerezidentnog ličnog računa iznosi 1452,00 eura, ukljucujuci PDV.

Naše usluge uključuju:

- email korenspodenciju sa odgovornim sluzbenikom u banci vezano za otvoranje računa za naseg klijenta,

- pruzanje podrške klijentu na svim etapama u banci – pomoć u popunjavanju formulara, usmjeno prevodjenje na ruski ili engleski jezik (ako je potrebno), konsultacije u banci vezano za usluge ebankinga i platne kartice Visa ili Mastercard.

Za otvaranje licnog računa u Crnoj Gori, potrebno nam je dostaviti putem e-maila sljedeće dokumente:

1. Kopija pasoša podnosioca zahtjeva;

2. Popunjen zahtjev za otvaranje računa, koji dostavlja naša agencija;

3. Potvrda o adresi boravka - na primjer nedavni racun za komunalne usluge (ne stariji od 6 mjeseci);

Popunjena dokumenta klijenta nasa agencija putem e-maila salje u banku uz naše preporuke, i ulazimo u neophodnu proceduru za otvaranje računa.

Procedura otvoranja licnog računa u Crnoj Gori

Odgovor iz banke se obično ceka jedan radni dan i ako banka odobri otvaranje računa, mi obavjestavamo klijenta i ugovaramo sastanek u banci na konkretan datum i vrijeme kada klijent treba lično da dodje u Crnu Goru i potpise ugovor o otvaranju nerezidentnog računa.

Nasa agencija asistira na svim etapama u vezi otvaranja nerezidentnog racuna za klijenta, takodje u dobijanju platne kartice i uslugama aktiviranja e-bankinga uz sve neophodne konsaltacije vezana za otvaranje nerezidentnog racuna u Crnoj Gori.

Nas rad je orijentisan na rezultat, naplata nasih usluga vezanih za otvaranje racuna se obavlja u isti dan nakon otvaranja računa.

Za više informacija o otvaranju računa u Crnoj Gori, kontaktirajte nas putem telefona: +38267378403 (Viber, WhatsApp, Telegram) ili nam pisaljite pismo na e-mail: prevalitana@t-com.me