31nekretnina

<< Nazad | Naslovna > Sve poslovne vijesti Crna Gora > Otvaranje racuna u Crnoj Gori za nerezidente fizicka lica

Otvaranje racuna u Crnoj Gori za nerezidente fizicka lica

Otvaranje racuna u Crnoj Gori za nerezidente fizicka lica Objavljeno: 13.mar.2022

Agencija "Galerija Jadrana" doo Budva, pruža svojim klijentima prvoklasnu asistenciju u otvaranju privatnih bankarskih računa u Crnoj Gori. Rezultati našeg rada pokazuju visok nivo profesionalizma, potpune posvecenosti poslu i fokusiranju na realne rezultate.

Tagovi

otvaranje privatnog racuna u Crnoj Gori banke u Crnoj Gori asistencija pri otvaranju racuna za fizicka lica u Crnoj Gori

Otvaranje računa u Crnogorskim banakama za fizicka lica - nerezidente

Naša Crnogorska kompanija "Galerija Jadrana" doo, pruza prvoklasne usluge u otvaranju bankarskih računa za nerezidente - fizička lica u popularnim Crnogorskim bankama ili u poznatim međunarodnim bankama koje imaju svoje filijale u Crnoj Gori, a takodje asistencija u dobijanju platnih kartica. Od 2019 godine, banke u Crnoj Gori su poostrile proceduru za otvaranje privarnih računa za lica koja nemaju stalni boravak u Crnoj Gori.

Naša agencija pruza konsalting usluge i posrednik je između klijenta i banke. Kao drzavljani Crne Gore, imamo dobru saradnju u bankarskom sektoru Crne Gore, tako da uspjesno asistiramo kod nekih banaka u otvaranju računa za nase klijente koji nemaju boravak u Crnoj Gori.

Glavne prednosti otvaranja privatnih računa kod Crnogorskih banaka su:

- Crna Gora je jedna od rijetkih zemalja koja nije potpisala ugovor o automatskoj razmjeni finansijskih podatka sa drugim zemljama (MCAA). Potpisan je sporazum samo sa Sjedinjenim Americkim Drzavama – FATCA sporazum.

- U crnoj Gori se primenjuje IBAN kod. Ako želite da vam novac prebace na vaš devizni račun iz neke zemlje clanice Evrompske Unije, onda je neophodno da navedete IBAN kod u instrukcijama vaseg racuna. Kao primjer, banke u Rusiji ne koriste IBAN kod, vec samo identifikator SWIFT.

- Dobijanje platne kartice koja ce biti povezana sa tekućim računom. Na vas devizni racun možete deponovati sredsta u raznim valutama: euro, dolar, svajcarski frank, britanska funta, ili mozete primati uplate za vase usluge iz raznih banaka sirom svijeta. Putem usluge ebankinga (u Crnoj Gori je to e-mon servisni centar), možete sredstva prebacivati na svoj tekući račun i podizati ih preko bankomata bilo gdje u svijetu, a takođe možete placati platnom karticom za robu ili usluge. Putem ebankinga (elektronskog bankarstva), sa vaseg deviznog računa, možete izvrsiti transfer novca na vas tekući račun koji je u valuti euro i koji je povezan sa vasom platnom karticom. Upravljanje servisom ebankinga je veoma udobno i jednostavno, u meniju su dva jezika (srpski i engleski).

- Bezbjednost ovih usluga i zaštita podataka banaka u crnogorskom bankarstvu je na najvišem nivou.

- Garantovani iznos osiguranja depozita u Crnogorskim bankama je 50.000 eura, i objezbedjuje ga Fond  Zastite Depozita. Odnose se na depozite u svim bankama Crne Gore, i vaze kako za pravna, tako i za fizicka lica bez obzira da li su rezidenti ili nerezidenti Crne Gore.  

Naši partneri za otvaranje nerezidentnih računa za fizicka lica su nekoliko pouzdanih banaka u Crnoj Gori.

Fizicko prisutstvo klijenta pri otvaranju racuna je obavezno. Otvaranje računa se zavrsava istog dana, dobijanje platne kartice (Master kartica ili VISA) i pristupne šifre za račun, od 5 do 15 radnih dana. Klijent aplicira za otvranje dva računa, koji su povezani:

- tekuci (ziro) račun koji je povezan sa platnom karticm, i

- multivalutni devizni račun.

Cijena usluga naše kompanije za otvaranje računa je 1452,00 eura.

Naše usluge uključuju:

- PDV,

- email korenspodenciju sa odgovornim sluzbenikom u banci vezano za otvoranje računa za naseg klijenta,

- pruzanje podrške klijentu na svim etapama u banci – pomoć u popunjavanju formulara, usmjeno prevodjenje na ruski ili engleski jezik (ako je potrebno), konsultacije, komunikacija sa programerom u banci vezno za usluge ebankinga, asistencija pri podizanju gotove platne kartice,

- pomoć u pribavljanju crnogorske SIM kartice – postpaid usluga (radi dobijanja SMS poruka za aktivaciju računa i usluga ebankinga).

Za otvaranje licnog računa u Crnoj Gori, potrebno nam je dostaviti putem e-maila sledeće dokumente:

1. CV aplikanta (kratka biografija, radno mjesto, itd.)

2. Racun za komunalne usluge (racun za struju ili drugi račun iz kojeg se vidi adresa stanovanja),

3. Svrha otvaranja računa,

4. Kopija pasoša,

5. Očekivani priliv i odliv sredstava na računu (na mjesečnom nivou),

6. Popunjen zahtjev, za otvaranje računa, (PEL obrazac dostavlja naša kompanija);

Popunjene dokumente klijenta nasa kompanija putem e-maila salje u banku uz naše preporuke. Odgovor iz banke se obično ceka jedan dan i ako banka odobri otvaranje računa, ulazimo u neophodnu proceduru za otvaranje računa.

Procedura otvaranja licnog računa u Crnoj Gori:

1. Potpisivanje ugovora sa nasom agencijom “Galerija Jadrana” doo, Budva u vezi asistencije oko usluga neophodnih za otvaranje licnog racuna u Crnoj Gori, i uplata kompletnog iznosa na korporativni racun nase agencije na osnovi izdate profakture.

2. Sastanak u banci sa klijentom u unaprijed dogovoreno vrijeme radi otvaranje racuna.

3. Otvaranje računa u banci, dobijanje usluge E-banking, aplikacija za dobijanje platne kartice Visa ili Mastercard.

 Za više informacija o otvaranju računa u Crnoj Gori, kontaktirajte nas putem telefona: +38267378403 (Viber, WhatsApp, Telegram) ili nam pisaljite pismo na e-mail: prevalitana@t-com.me